Program

 

Program Konferencji

9:30 – 9:45 Powitanie gości 

Dr hab. n. med. Beata Jagielska Dyrektor NIO - PIB 

Dr n. med. Dorota Kiprian  Kierownik Zakładu Radioterapii I

 

Cześć I - historia Zakładu Radioterapii

 

9:45 – 10:30 Historia Zakładu Radioterapii  – jak kiedyś leczyliśmy? 

                      oczami Lekarza Jacek Gałecki

 

10:30 – 11:15 Historia rozwoju technik radioterapii

                        oczami fizyka Paweł Kukołowicz

 

11:15 – 12:00 Czy automatyzacja planowania leczenia to jedynie fascynacja fizyków medycznych?

                        B.J.M. Heijmen (wykład w języku angielskim)

 

12:00 – 13:00 Przerwa kawowa – prezentacja przyspieszacza ETHOS.

                        Nowy PET – TK dedykowany planowaniu radioterapii.

 

Cześć II - teraźniejszość i przyszłość

 

13:00 – 13:40 Radioterapia adaptacyjna – teraźniejszość! i przyszłość? 

                        Dorota Kiprian, Mariusz Gruda

 

13:40 – 14:00 “HyperSight – nowa jakość obrazowania CBCT IGRT”- 

                         mgr Michał Jastrzębski - wykład sponsorowany firmy Varian

 

14:00 – 14:10 PET-TK, TK – przyszłość z wykorzystaniem AI

                        Kamil Jeremi - wykład sponsorowany firmy Siemens

 

14:10 – 14:45 Protony – nowa jakość  radioterapii ?

                       Prof. Hans Langendijk –  (wykład w języku angielskim)

 

14:45 – 15:00 Możliwości nowoczesnych technik radioterapii wielkopolowej z wykorzystaniem tomoterapii.

                       Dr  Konrad Pawlewicz 

 

15:00 – 15:30 Pokój przygotowań – kiedy zaczyna się  kompleksowa opieka nad chorym? -  rola pokoju przygotowań.  

                        Piotr  Czuchraniuk

 

15:30 – 15:50 Radioterapia stereotaktyczna – rewolucja w ewolucji

                        Mateusz Spałek,

 

15:50 – 16:10 Renesans hipertermii w onkologii

                        Aneta Borkowska, Maria Telejko

 

16:10 Zakończenie Konferencji

 

         

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Onkologia i Paliacja dla lekarzy

40-lecie Zakładu Radioterapii NIO – PIB Warszawa

08 czerwiec 2024 09:30

Aulia im. prof. Tadeusza Koszarowskiego