Zaproszenie

 

 

Szanowni Państwo,

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XVIII Konferencji Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, która odbędzie się 7 czerwca 2024 r.      w Warszawie. Hasło naszego spotkania brzmi:  „Moc i Niemoc w diabetologii. Stop powikłaniom. ”

Zgodnie z nim podczas konferencji chcemy rozmawiać głównie o powikłaniach w cukrzycy.

Cukrzyca w perspektywie populacji jest istotnym wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. W Polsce cukrzyca dotyka około 3 mln osób - w tym około 10% dorosłej populacji. Szacuje się, że blisko. 20% osób nie wie o swojej chorobie. Według prognoz NFZ zachorowalność na cukrzycę w Polsce będzie stale wzrastać             i w 2025 r. wzrośnie o 7% w stosunku do 2018 r. Jeśli utrzymana zostanie dynamika zachorowalności na cukrzycę – w 2030 r. w systemie NFZ będzie około 4,2 mln zdiagnozowanych chorych.

W grupie 10 czynników ryzyka odpowiedzialnych za utratę lat życia z powodu przedwczesnych zgonów i niesprawności znalazły się: tytoń, wysokie skurczowe ciśnienie tętnicze krwi , wysokie BMI (ryzyko metaboliczne), idąc kolejno ryzyka żywieniowe , stężenie glukozy na czczo , spożycie alkoholu (ryzyko behawioralne), wysokie stężenie cholesteroli LDL. Zapewnienie odpowiedniej opieki diabetologicznej będzie istotne i będzie zależeć od wiedzy i umiejętności personelu medycznego oraz skutecznej koordynacji i współpracy między pracownikami ochrony zdrowia.

 

W opiece diabetologicznej następuje  znaczny postęp w zakresie wprowadzania nowych leków, metod ich podawania, monitoringu glukozy, pielęgnacji stóp (programy komputerowe zastępują tradycyjne dzienniczki samokontroli, aplikacje telefoniczne, pompy insulinowe, systemy ciągłego monitorowania glikemii, komunikacja na odległość, nowoczesne opatrunki), co wymaga od pielęgniarek ustawicznego kształcenia.

 

Szeroki dostęp do niezbędnej w terapii cukrzycy edukacji i wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia stanowiska edukatora ds. diabetologii w osobie pielęgniarki/położnej może przyczynić się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów diabetologicznych, do redukcji powikłań cukrzycy, a także ograniczyć wydatki związane z leczeniem i opieką nad chorym na cukrzycę.

 

Moc i niemoc w diabetologii  przejawia  się podczas wdrażania nowych form opieki nad pacjentami z cukrzycą , działań związanych z nowymi kompetencjami                  i wytycznymi postępowania w opiece nad pacjentem oraz pojawiającymi się nowymi lekami i technologiami.

 

Moc i niemoc w diabetologii może doświadczyć każdy. Są to  pacjenci z cukrzycą, ich rodziny,  pielęgniarki/położne, edukatorzy ds. diabetologii                        i członkowie zespołu  interdyscyplinarnego w diabetologii.

 

Każdego roku na naszych konferencjach mamy zaszczyt gościć wybitnych wykładowców.  Pomagają nam oni rozbudować, a także utrwalić i uaktualnić naszą wiedzę    z dziedziny pielęgniarstwa diabetologicznego. Także w czasie najbliższego spotkania będziemy mieć możliwość wysłuchania niezwykle interesujących wykładów.

 

Jak co roku gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny konferencji i wspaniałą atmosferę – cechy dorocznych spotkań Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, które niezmiennie podkreślają ich uczestnicy.

 

 

 

Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w XVIII Konferencji PFED.

 

 

 

 

                                                                                                                                        W imieniu Zespołu PFED

                                                                                                                         

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Alicja Szewczyk

                                                                                                                                               Prezes PFED 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Diabetologia dla pielęgniarek

XVIII konferencja PFED

07 czerwiec 2024 09:00

Novotel Warszawa Airport