Dranel Spółka Jawna

ul. Pelikanów 47/49
02-843 Warszawa

tel. 501 20 48 80,  501 59 94 64
e-mail: dranel@dranel.pl

Administratorem danych osobowych jest DRANEL, ul. Pelikanów 47/49, 02-843 Warszawa. NIP: 522-10-17-881, nr tel.: 501 20 48 80, e-mail: dranel@dranel.pl. Dane będą przetwarzane w celach kontaktowych zgodnie z usprawiedliwionym celem Administratora polegającym na możliwości kontaktu z Państwem.

Drukuj