Systemy do głosowań multimedialnych
grupowa analiza przypadków medycznych
Czytaj więcej

Diabetologia

Ginekologia,

Położnictwo

Onkologia

i Opieka Paliatywna

Psychiatria

Posiadamy i udostępniamy systemy do głosowań multimedialnych  ( wraz z przygotowaniem głosowań i pełną obsługą multimedialną )  kontakt :  ( 22) 894 41 94 


 

Cechy Systemu 
● Łatwość stosowania
● System przenośny, nie wymaga trwałej instalacji w sali posiedzeń
● Bezprzewodowe, bardzo łatwe w obsłudze terminale dla głosujących

Możliwość pracy w wielu trybach:
● Głosowanie tajne lub jawne
● Stopniowanie wagi oraz zakresu uprawnień do głosu
● Głosowania alternatywne (tak / nie / wstrzymuję się )

Wybrane funkcje pomocnicze i inne cechy:
● Możliwość sprawdzania obecności i tożsamości głosujących.
● Zapis szybkości reakcji głosujących.
● Możliwość wydruku protokołu głosowań i listy uczestników.
● Analiza odpowiedzi na potrzeby szkoleń (lista poprawnych odpowiedzi 
     wybranego uczestnika, wyłanianie najtrudniejszych pytań, itp.)
● Szybkość działania (zebranie i podliczenie  głosów w czasie do kilkudziesięciu sekund).
● ,,Przejrzystość'' procedur - uczestnicy głosowań mogą obserwować ich przebieg na ekranie

 

System pozwala na :
●  archiwizowanie wyników i ich obróbkę pod kątem różnych potrzeb, 
    na przykład wydruki protokołów z głosowań,
● analizę i wydruki przebiegu głosowań poszczególnych uczestników 
   (przydatne do oceny postępów w szkoleniu wybranych osób,   
   możliwe tylko w trybie głosowań jawnych),
● analizę pytań pod względem trudności itp.

EliLilly.pngGedeon-Richter-logo.jpgLogoPTG.pngPsychiatriaLogo.jpgbiooil.JPGgenactiv_m.jpgjanssen.jpglogo.jpgphytopharm.jpgptd_logo_m.jpgptp_m.jpg
 

e-miesięcznik

wydawnictwo Uniwersytetu Zdrowia