Wstęp

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję dla pielęgniarek i położnych „PIELĘGNIARSTWO – KIERUNKI, WYZWANIA, DOŚWIADCZENIA ", 

która odbędzie się w dniach 13 – 14 kwietnia 2018r. w Warszawie, w Hotelu Lord, Al. Krakowska 218 K.

 

Do udziału w Konferencji zachęcam wszystkich tych z Państwa, którzy zainteresowani są KIERUNKAMI rozwoju pielęgniarstwa polskiego, WYZWANIAMI  

stawianymi przez współczesny świat naszej profesji oraz codziennymi PROBLEMAMI związanymi z  uprawianiem tego pięknego zawodu. 

 

W czasie dwudniowej Konferencji przewidzianych jest 5 sesji wykładowych. Poszczególne tematy, które znalazły się w programie Konferencji prowadzone 

będą przez autorytety w swoich dziedzinach. Z wielką przyjemnością gościć będziemy na niej znakomitych gości, prelegentów, specjalistów i przyjaciół 

Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.W czasie spotkania postaramy się odpowiedzieć Państwu na pytanie Co nowego w pielęgniarstwie…? 

Ponad to, zastanowimy się nad problemami nowych wyzwań w pediatrii, zaproponujemy pakiet najnowszych doniesień z dziedziny pielęgniarstwa 

diabetologicznego, omówimy m.in. problemy natury etycznej, które pojawiają się w pracy pielęgniarskiej w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii 

oraz poruszymy tematy dotyczące pielęgniarstwa operacyjnego związane z tak ważnym w dzisiejszym czasie tematem transplantacji narządów.   

 

                                                                                                                                                                           Serdecznie zapraszam

 

                                                                                                                                                                                Monika Lipiec

                                                                                                                                                                 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

                        

 

Nadchodzące, w kategorii: CZD

Niestety, żadne wydarzenia nie spełniają twoich kryteriów wyszukiwania