Prenumerata miesięcznika - Dobre Praktyki w Położnictwie "Edukacja & Kreatywność"

Prenumerata miesięcznika - Dobre Praktyki w Położnictwie "Edukacja & Kreatywność"

31 grudzień 2020 00:00

OgólnopolskaKoszt: Bezpłatne


Rejestracja


Email

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Prawo do wykonywania zawodu

Nazwa miejsca pracy

Adres miejsca pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Dranel M.E. Lenard Sp. Jawna ul. Pelikanów 47/49 , 02-843 Warszawa moich danych osobowych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją mojego udziału w wydarzeniach Uniwersytetu Zdrowia oraz uzyskiwania informacji powiązanych z realizacją wydarzenia, w tym informacji merytorycznych przesyłanych przez organizatora także po zakończeniu spotkania jak również informowania o kolejnych wydarzeniach Uniwersytetu Zdrowia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-y), iż podanie moich danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do ich treści, a także możliwość ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.